Right place, full time, right projects

  • Ehlibeyt Mah. Tekstilciler St. No:33/12

    Balgat Ankara

Kardemir A.Ş.- Konverter Demontaj ve Montaj İşleri

Kardemir Inc. Converter Disassembly and Assembly Works

Kardemir A.Ş.- SDM-4 Çalışma Platformu ve Elektrik Binası Çelik Konstrüksiyon Montaj İşleri

Kardemir Inc. SDM-4 Working Platform and Electrical Building Steel Construction Installation Works

Kardemir A.Ş.- Yüksek Fırın 4 Revizyonu Stave Montaj ve Demontaj İşleri

Kardemir Inc.- High Furnace 4 Revision Stave Assembly and Disassembly Works

Kardemir A.Ş.-Meros Azot Hatları Yapımı

Kardemir Inc. Meros Nitrogen Lines Construction

Kardemir A.Ş.-Sinter Tesisatı Tadilatı- Montaj ve Demontaj İşleri

Kardemir Inc. Sinter Installation Renovation- Installation and Disassembly Works

Kardemir A.Ş.-Tozsuzlaştırma Sistemleri Mekanik Montaj İşleri

Kardemir Inc. De-Dusting Systems Mechanical Assembly Works

Kardemir A.Ş.-Çelikhane Mikser Demontaj İşleri

Kardemir Inc. Steel Mill Mixer Disassembly Works